Articles Tagged ‘digitalisering’

Digitalisering av film

Vi tilbyr profesjonell digitalisering av standard 8mm (også kjent som dobbel 8, normal 8 og split 8), Super8, Single-8 og 16mm film med og uten lydspor. Alle filmer går gjennom en klargjøringsprosess som innebærer reparasjon av skader, evt skjøting og rensing. Alt dette for at resultatet av digitaliseringen skal bli best mulig.

 

Det ferdige resultatet kan leveres i følgende formater:

  • Redigeringsfiler: Prores/.mov
  • Visningsfiler: H.264/.mp4

 

Du kan velge å få levert filmene som filer på minnepenn, harddisk eller via nedlasting. Vi kan også lage DVDer, men anbefaler ikke dette lengre da DVD er et utdatert format.